TERMÍNY ŠKOLENÍ A ZKOUŠEK

Zkoušky ověřující dosažení profesní  kvalifikace dle § 17 odst.3 zák.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání: kód:  68 – 008- E, název: Strážný se konají:

Zkouška se koná dne 26.07.2020, začátek zkoušky od 16.15 hod.( školení se koná od 14.00 hod.) v  SALONKU  VIP B FC Slovanu Liberec, a.s., Na Hradbách 1300, 460 01 Liberec 1

Úhrada: 1200,-Kč  za zkoušku uhradí uchazeč nejpozději do 2 dní před konáním zkoušky bankovním převodem na bankovní účet 191095988/0600 vedený GE Money Bank nebo hotově před zahájením přípravného školení a zkoušek.

Nutné údaje o uchazeči:

Jméno, příjmení, trvalé bydliště dle OP, rodné číslo, místo narození, vše se souhlasem  a v souladu s GDPR.

Termín přihlášky: Do 5 dnů před konáním zkoušek písemně emailem na : keen.zkousky@seznam.cz.

Průběh zkoušky, včetně přihlášek žadatelů, je upraven zákonem Č. 179/2006 Sb.

Informace o schválených standardech o autorizavaných osobách lze získat na adrese: www.narodnikvalifikace.cz

 

 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

 

Z důvodu gradujícího násilného chování skupin fanoušků, zejména při fotbalových utkáních, bylo nutné z důvodu bezpečnosti zkvalitnit úroveň osob podílejících se na pořadatelské činnosti.

 

Na základě rozhodnutí o přímé neúčasti Policie ČR v průběhu pořádání fotbalových utkáních 1.Gambrinus ligy se naše bezpečnostní agentura KEEN CZ,s.r.o. rozhodla reagovat na výše uvedenou skutečnost a stanovila si nová kvalitativní kritéria pro zlepšení zajištění bezpečnosti a pořádku na fotbalových stadionech.

 

Kromě povinného proškolení pořadatelů bezpečnostní agentury KEEN CZ,s.r.o., vznikla na základě výše uvedeného pořádková jednotka.

 

Tato jednotka se specializuje především na zajištění bezpečnosti a pořádku nejrizikovějších sektorech, a to především v sektoru vlajkonošů hostí.

 

Jednotliví členové pořádkové jednotky KEEN CZ,s.r.o. procházejí od 7/08 pravidelným výcvikem za účasti specializovaných odborníků tak, aby byla schopna především zajistit:

 

osobu, která porušila návštěvní řád stadionu a je podezřelá ze spáchání trestného činu či přestupku

tato osoba bude postoupena orgánům činných v trestním řízení

zajistit ohroženou či zraněnou osobu z davu, poskytnou jí první pomoc a předat zdravotnické službě

eliminovat ohnisko nebezpečí požáru a případně požár většího rozsahu oznámit příslušné složce hasičů.

 

Úkolem pořádkové jednotky kromě jiných povinností je zejména primární zajištění osoby porušující návštěvní řád stadionu a podezřelé ze spáchání trestného činu či přestupku.

 

Všechny zákroky jsou prováděny v koordinaci s bezpečnostním pracovníkem klubu, popřípadě s hlavním pořadatelem utkání.